Denná Tlač

Mesto prezradilo, kedy začnú s realizáciou polyfunkčnej zóny v Petržalke s nájomnými bytmi

Mesto prezradilo, kedy začnú s realizáciou polyfunkčnej zóny v Petržalke s nájomnými bytmi

Polyfunkčná zóna Janíkov dvor v bratislavskej Petržalke je v úvodnej fáze. Bližšie informácie o stave projektu uviedol pre agentúru SITA hovorca magistrátu Peter Bubla. „Máme ukončenú architektonickú súťaž projektu, prebieha príprava architektonicko-ekonomických prieskumov a rozborov. Predpokladáme, že s realizáciou projektu sa začne v roku 2027,“ skonštatoval hovorca.

Návrh polyfunkčného objektu počíta približne so 100 bytmi a zariadeniami občianskej vybavenosti, ako aj s parkovacím domom. Nová zóna vznikne v okolí budúcej konečnej električkovej zástavky v Petržalke na území s rozlohou viac ako 33-tisíc metrov štvrocových, ktoré je momentálne nevyužité. Odhadovaný rozpočet na polyfunkčnú zónu Janíkov dvor je 32 miliónov eur s DPH.

V novej lokalite sa má okrem nájomných bytov nachádzať aj stredisko pre seniorov, škôlka, verejné priestory či parkovací dom P+R pre 500 automobilov. Ten má slúžiť ako záchytné parkovisko s napojením na verejnú dopravu. V tesnej blízkosti bude tiež konečná zastávka novej električkovej radiály. Víťazom architektonicko-urbanistickej súťaže na budúcu podobu polyfunkčnej zóny Janíkov dvor sa stali minulý rok architekti z ateliéru A B.K.P.Š.

Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s hlavným mestom a spoločnosťou METRO Bratislava. Víťazný architektonický návrh z dielne A B.K.P.Š. navrhol umiestniť všetky požadované funkcie do jednej komplexnej stavby, ktorú tvorí nižší parkovací dom a vyššia budova s občianskou vybavenosťou v parteri, škôlkou a strediskom pre seniorov v nižších poschodiach a nájomným bývaním vo vyšších poschodiach.

Okrem novej výstavby zrevitalizujú tiež verejné priestory a širšie okolie. „Architekti pri tvorbe verejných priestorov dbali na to, aby tu v budúcnosti vzniklo dominantné námestie a oddychové zóny pre všetky vekové kategórie,“ uvádza MIB. V centrálnej časti budú prepojené obchodné prevádzky s pobytovým námestím so stromoradím. Súčasťou projektu budú aj vodné plochy a zeleň umiestnená tiež v otvorenej fasáde parkovacieho domu.

Najnovšie Články