Denná Tlač

Martinská nemocnica ako jediná na Slovensku dokáže pomôcť ženám s vrastenou placentou do maternice

Martinská nemocnica ako jediná na Slovensku dokáže pomôcť ženám s vrastenou placentou do maternice

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) je v súčasnosti jediným medicínskym pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje ženám s vrastenou placentou do maternice liečbu.

Ako informuje UNM v tlačovej správe, Lenka je druhou pacientkou, ktorá vďaka tejto unikátnej liečbe porodila zdravé dievčatko Karolínku a neprišla o maternicu. V jej prípade išlo o patologické spojenie medzi placentou a maternicou, tzv. placenta increta.

Takéto stavy sa počas pôrodu často končili odstránením maternice, nakoľko dochádzalo k masívnemu krvácaniu a život pacientky bol v ohrození. Vďaka unikátnej metóde a spolupráci dvoch kliník Univerzitnej nemocnice Martin sa podarilo pacientke maternicu zachrániť.

V podmienkach slovenského zdravotníctva ide o veľmi špecifický zákrok, ktorý sa u nás bežne nevykonáva. Lekári Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM mali pacientku pod dohľadom od 27. týždňa tehotenstva, keď jej vrastenie placenty do maternice diagnostikovali.

„V 32. týždni sme pacientku prijali na kliniku a snažili sme sa udržať tehotnosť až do štádia, keď bude mať dieťatko najlepšie podmienky na postnatálny vývin. Podarilo sa nám to do 36. týždňa. Následne sme naplánovali cisársky rez, predtým sme sa však s pomocou kolegov z rádiologickej kliniky pripravili na výkon, ktorý mal zachrániť maternicu počas operácie,“ priblížil priebeh liečebného postupu prednosta Gynekologicko-pôrodníckej kliniky UNM Pavol Žúbor.

Úlohou rádiológov bolo pomocou špeciálnej techniky „krátkodobo upchať“ krvný prietok v cievach maternice. „Do oblasti panvových tepien sme pacientke zaviedli balónikové katétre, ktoré sa po vybratí dieťatka z maternice nafúknu a tým dočasne zastavia prietok krvi v tepnách panvy a maternice,“ uviedol prednosta Rádiologickej kliniky UNM Kamil Zeleňák.

Pôrodník potom špeciálnymi operačnými technikami odstránil chorobne uchytenú placentu od stien maternice a súčasne použil špeciálne maternicu sťahujúce stehy na jej zošitie a zamedzenie masívneho krvácania.

Z pôrodnej sály bola pacientka prevezená späť na pracovisko rádiologickej kliniky, kde odborníci vykonali embolizáciu. Pomocou angiografu špeciálnym materiálom – galasponom uzavreli maternicové tepny.

„Takouto špeciálnou metódou, ktorá je možná vďaka odborovej spolupráci gynekológov, rádiológov a anestéziológov dnes vieme ženy zachrániť od straty maternice a dávame im do budúcnosti možnosť na ďalšie tehotenstvá,“ povedal Pavol Žúbor.

Prípadov patologického spojenia placenty s maternicou pribúda, za posledných 50 rokov až 10-násobne. Kým v minulosti bolo toto číslo menšie, v súčasnosti sa objavuje pri jednom pôrode z 500 až 550.

V najhorších prípadoch hrozí, že placenta maternicu úplne prerastie a výrazne ohrozí zdravie ženy aj vyvíjajúceho sa plodu. Pri nediagnostikovaných prípadoch môže dôjsť až k prasknutiu maternice a ku krvácaniu do brušnej dutiny, ktoré ohrozuje život matky aj dieťaťa.

Najnovšie Články