Denná Tlač

Liberáli navrhli krízové riešenia pre detské pohotovosti, žiadajú aj obmedziť ich počet (video)

Liberáli navrhli krízové riešenia pre detské pohotovosti, žiadajú aj obmedziť ich počet (video)

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje prijať akútne krízové riešenia pre detské pohotovosti. Ide o riešenia, ktoré môže prijať ministerstvo zdravotníctva bez toho, aby k nim musel zasadnúť parlament. Na tlačovej konferencii o tom informoval expert SaS na zdravotníctvo Tomáš Szalay.

Liberáli vyzývajú ministra zdravotníctva Michala Palkoviča, aby zmenil definíciu ambulantnej pohotovostnej služby. Podľa expertov SaS tento názov spôsobuje nedorozumenia a zneužívanie pohotovostných služieb.

„Z nášho pohľadu ide o miesto na riešenie náhle vzniknutého problému alebo na riešenie náhle zhoršeného už existujúceho problému, ktoré nemôže počkať do nasledujúceho pracovného dňa a zároveň nejde o neodkladnú zdravotnú starostlivosť,“ uviedol kandidát strany SaS na ministra zdravotníctva Tomáš Szalay. Neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pri ktorej ide pacientovi o život, by podľa neho mali riešiť urgentné príjmy v nemocniciach.

Ďalším krokom je podľa neho obmedzenie počtu detských pohotovostí na Slovensku zo 61 na 40 a využívanie nemocničných pohotovostí tam, kde je to možné.

„Navrhujeme, aby ministerstvo zdravotníctva zriadilo pre rodičov telefonické linky,“ uviedol Szalay. Na týchto linkách by sa rodičia mohli poradiť o zdravotnom probléme ich detí. Takáto telefonická linka by podľa neho vedela vyriešiť až polovicu problémov pacientov. SaS taktiež navrhuje uplatniť v nemocniciach triáž, teda rozčlenenie prípadov podľa ich závažnosti.

„Triáž by sa začínala už na telefonickej linke, umožnili by sme tak odfiltrovať časť pacientov, ktorých problém sa dá vyriešiť aj inak ako návštevou pohotovosti,“ objasnil Szalay s odvolaním sa na zahraničnú prax, kde sú takéto linky bežné.

Podľa Szalaya je tiež nutné bezodkladne začať s osvetovou kampaňou, v ktorej by štát informoval rodičov a pacientov o organizácii jednotlivých zložiek primárnej aj pohotovostnej starostlivosti. Zdravotné poisťovne by okrem toho mali zvýhodňovať tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorých pacienti navštevujú detské pohotovosti v menšej miere.

„Situácia v rôznych regiónoch je odlišná a domnievam sa, že jednotné riešenie pre celé Slovensko nie je správne,“ uviedol Szalay. SaS tvrdí, že modelov na poskytovanie ambulantnej pohotovostnej služby môže byť viac, závisí od kapacity nemocníc, počtu a vekovej štruktúry primárnych pediatrov alebo skladby obyvateľstva a ich správaní.

„Decentralizácia rozhodovania o ambulantných pohotovostných službách na samosprávne kraje by bola prínosom,“ uzavrel Szalay.

Najnovšie Články