Denná Tlač

Koncesionár pre D4R7 má predložiť riešenia v súvislosti s použitým sporným materiálom

Koncesionár pre D4R7 má predložiť riešenia v súvislosti s použitým sporným materiálom

Parlamentný výbor pre hospodárske záležitosti v súvislosti s výstavbou diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v okolí Bratislavy žiada ministra dopravy a výstavby Árpáda Érseka (Most-Híd), aby mu po ukončení štátneho stavebného dohľadu poskytol jeho vyhodnotenie a z neho vyplývajúce záväzky pre koncesionára projektu D4R7.

Na základe schváleného uznesenia počas rokovania výboru má vo štvrtok šéf rezortu dopravy zároveň poskytnúť detaily postupu výstavby križovatky D4 a D1, ako aj informácie o spôsobe platieb za dostupnosť za čiastočne dokončené úseky R7 a D4.

Hospodársky výbor prerokoval správu ministerstva dopravy a výstavby o záveroch kontroly Slovenskej stavebnej inšpekcie, ktorej obsahom bolo dodržiavanie zákonných postupov pri výstavbe D4 a R7.

Zaoberal sa tiež správou rezortu o stave projektovej prípravy, výbere zhotoviteľa a procese výstavby na prvej a druhej etape budovania križovatky D4/D1. Ide o výstavbu mostu ponad D4 a obchádzkových trás v rámci tejto križovatky.

Štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Peter Ďurček (SNS) po rokovaní výboru o tejto téme informoval, že ministerstvo požiadalo koncesionára projektu D4R7 Zero Bypass Limited, aby predložil rôzne varianty riešenia v súvislosti s použitím sporného materiálu na časti D4.

A to podľa toho, ako dopadnú testy, stanoviská expertov a vyšetrovanie. Koncesionár by mal tieto scenáre predložiť na budúci týždeň a prerokovať ich so štátnym stavebným dohľadom.

Rezort sa podľa štátneho tajomníka nechce nechať ovplyvňovať analýzami koncesionára. „Robíme vlastné merania, bude predovšetkým záležať na tom, k čomu dospeje polícia,“ povedal Ďurček.

Ministerstvo pôvodne na základe výsledkov ekoauditu a testov násypového materiálu v čast D4 pri Jarovciach trvalo na tom, aby koncesionár odstránil materiál s obsahom azbestu.

Po tom, čo zhotoviteľ stavby D4R7 Construction, s. r. o. na základe nových analýz informoval, že materiál nie je škodlivý pre životné prostredie ani zdravie ľudí, a preto ho nie je potrebné odstrániť, je rezort dopravy už zdržanlivý.

„Musíme byť zdržanliví, nemôžeme rozhodovať predčasne. Rozhodne nemôžeme voči koncesionárovi prijímať opatrenia bez adekvátneho a právoplatného rozhodnutia,“ uviedol Ďurček. Koncesionára v auguste vyzvali, aby sa zdržal používania nevhodných materiálov.

„Až keď bude konečné rozhodnutie štátneho stavebného dohľadu, môžeme povedať koncesionárovi, aby odstránil násypy. Čo by ale znamenalo pomerne radikálne riešenie, ktoré by malo obrovský dopad na dokončenie stavby,“ upozornil Ďurček.

Ministerstvo podľa neho trvá na tom, že koncesionár nemôže na stavbu navážať nevhodné materiály. Koncesionár sa odstráneniu použitého materiálu bráni na základe vlastných analýz.

Ministerstvo udelilo koncesionárovi zatiaľ tri sankcie za nedodržanie platných stavebných povolení na mostných objektoch vo výške dvetisíc, 20 tisíc a 50 tisíc eur. „Išlo o prípady, kedy koncesionár žiadal o zmeny stavby pred dokončením, ale realizuje ich ešte pred rozhodnutím,“ dodal Ďurček. Všetky tri sankcie už mal koncesionár uhradiť.

Najnovšie Články