Denná Tlač

Inhalácia CBD cez nebulizér – aké účinky má na náš organizmus?

Inhalácia CBD cez nebulizér – aké účinky má na náš organizmus?

Najčastejšou príčinou úmrtia na nádorové ochorenie býva na Slovensku rakovina pľúc, kde najväčšími vinníkmi je fajčenie a dokonca i pasívne. Zdravšou formou je „vapeovanie“, kedy látka nehorí, iba sa zohrieva a my vdychujeme paru. Čo v prípade inhalácie CBD? O akú látku ide a ako účinkuje na náš organizmus?

Fajčenie je nezdravé. „Vapeovanie“ alebo „vaporizácia“ je zdravšia forma inhalácie, kedy materiál nehorí, iba sa zohrieva a aktívne látky sa odparujú. Aj to ale nesie isté riziká – najmä čo sa týka zloženia vapeovanej látky. V poslednej dobe sa často objavuje inhalácia Cannabidiolu (CBD). Táto látka pochádza z rastliny konopy (lat. Cannabis), rovnako ako THC, no na rozdiel od neho nemá psychoaktívne, toxické či omamné účinky a je legálna.

CBD predstavuje jednu z najzaujímavejších stimulačných látok dnešnej doby, ktorá môže byť prospešná pri liečbe rôznych zdravotných ťažkostí či ako prevencia niektorých chorôb. Avšak sú potrebné ďalšie výskumy. CBD sa na lekársky predpis používa ako dodatočná terapia pri ťažkých epileptických ochoreniach. Rovnako boli preukázané pozitívne účinky v prípade pacientov so sklerózou multiplex, ktorí trpia neuropatickými bolesťami, poruchami spánku alebo spasticitou. Anekdoticky popísané účinky napríklad na migrénu, schizofréniu, úzkostné poruchy, závislosť na THC, Tourettov syndróm, Huntingtonovu alebo Parkinsonovu chorobu sa často v rámci dôkladnejších klinických štúdií nedarí napodobniť, aj keď niektorí pacienti hlásia, že sa subjektívne cítia lepšie.

Najzdravšia forma vdychovania CBD je inhalácia kvalitnej inhalačnej zmesi cez vysokotlakový elektrický inhalačný prístroj – zvaný aj nebulizér. V elektro obchodoch sa dá takýto prístroj zakúpiť od 15 €. (Uistite sa, že je riadne registrovaný ako zdravotnícka pomôcka).

Toto zariadenie naplníte inhalačným roztokom, čo je zmes inhalačnej zmesi a fyziologického roztoku. Pomocou stlačeného vzduchu z kompresora sa zmes zmení na aerosól a ten následne vdýchnete nosom alebo ústami. Tento aerosól nie je zdraviu škodlivý. Jeho nosné látky sa v tele metabolizujú na prirodzené metabolity a tie telo bez záťaže vylúči.

Pravdepodobne najväčší komerčný problém voľne predajného CBD je jeho biologická využiteľnosť. Je to údaj, ktorý vyjadruje, aké percento danej látky organizmus využil.

Inhaláciou sa dosahuje využiteľnosť CBD po inhalácii 20 mg CBD na úrovni 31 ± 13% (čiže od 11 do 45%). Pre porovnanie, orálna využiteľnosť CBD sa po priznaní nedostatku dát pre potvrdenie odhaduje na 6%. Jedná sa teda o dvoj až sedem násobne vyššiu využiteľnosť! Toto rozpätie (štandardná odchýlka inhalácie ± 13%) ukazuje, že využiteľnosť sa líši od osoby k osobe…

Nástup účinku pri inhalácii je do troch minút a oproti orálnemu podaniu bola maximálna koncentrácia v krvi v jednej štúdii 10-násobne vyššia. V tejto štúdii sa však podalo až 100 mg CBD, pričom už sa vie, že „maximálna koncentrácia v plazme závisí na dávke.“

Každopádne môžeme povedať, že najväčšia a najrýchlejšia koncentrácia sa dosahuje inhaláciou.

Ani inhalácia cez nebulizér však nie je zázračný nástroj bez nástrah. Niektorým ľuďom môžu použité rozpúšťadlá až príliš „škrabať“ hrdlo alebo na dosiahnutie príjemnej vône obsahovať alergény. Stále je to CBD, takže netreba ho používať v kombinácii s liekmi, počas tehotenstva, či dojčenia, a vždy užívať na základe informovaného rozhodnutia.

Uistite sa, že je vaša inhalačná zmes vhodná do vášho zariadenia, neobsahuje žiadne THC, nikotín alebo nič, pre čo by ste spozorneli – napríklad alergény. Takisto sa ubezpečte, že bola laboratórne testovaná a neboli potvrdené prítomné žiadne iné škodlivé látky.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.

Najnovšie Články