Denná Tlač

INESS je proti zrušeniu prístupu sporiteľov k ich úsporám v druhom dôchodkovom pilieri, zvrátiť to chce petíciou

INESS je proti zrušeniu prístupu sporiteľov k ich úsporám v druhom dôchodkovom pilieri, zvrátiť to chce petíciou

Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS) inicioval petíciu proti zrušeniu slobodného prístupu sporiteľov k dôchodkovým úsporám v druhom pilieri.

V súčasnosti si môžu sporitelia, ktorí majú zabezpečený doživotný dôchodkový príjem v priemernej výške, vybrať svoje úspory z druhého piliera, a to jednorazovo, alebo v ľubovoľnom počte výberov. V rokoch 2018 až 2020 to podľa INESS využilo 67 percent sporiteľov.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá v utorok prešla do druhého čítania v parlamente, im túto možnosť chce zobrať. Sporiteľ sa tak k svojim úsporám dostane len vo forme nízkych mesačných výplat.

S týmto obmedzením INESS nesúhlasí. Slobodný prístup k úsporám podľa inštitútu zvyšuje ich užitočnosť.

Možnosť uspokojiť jednorazovo aj nákladnejšie potreby je zásadná výhoda II. piliera, ktorú štátny prvý priebežný pilier nedokáže ponúknuť.

Vstup do druhého piliera je spojený s rizikom, že vplyvom ekonomického cyklu, vládnych rozhodnutí, či chybných investičných rozhodnutí, sporiteľ našetrí menej, ako by získal z prvého piliera. Slobodný prístup k úsporám spolu s možnosťou dedenia toto riziko vyrovnáva.

Zrušenie slobodného prístupu k úsporám pritom podľa INESS nie je primerane zdôvodnené. Prístup k úsporám je podmienený zabezpečením doživotného príjmu v priemernej výške, čo eliminuje riziko, že človek ostane v starobe bez príjmov.

„Možnosť slobodne nakladať s úsporami nie je ojedinelá, prístup k úsporám je napríklad aj v krajinách ako Austrália alebo Spojené kráľovstvo,“ uvádza inštitút.

Obáva sa toho, že zrušenie slobodného prístupu k úsporám zníži atraktivitu druhého piliera, čo môžu využiť politici, ktorí už dnes hovoria o jeho obmedzovaní, či zoštátnení, so záluskom na vyššie súčasné príjmy verejných financií a ich prerozdelenie, napríklad vo forme sociálnych balíčkov.

Organizátori petície budú o jej výsledku informovať poslancov Národnej rady SR, ktorí budú o tomto zákone opäť rokovať na schôdzi od 18. októbra tohto roka.

Najnovšie Články