Denná Tlač

Eximbanka rastie a je pravdepodobné, že jej majetková angažovanosť dosiahne historicky najvyšší zisk

Eximbanka rastie a je pravdepodobné, že jej majetková angažovanosť dosiahne historicky najvyšší zisk

Eximbanka SR prostredníctvom svojich bankových a poisťovacích činností podporila v prvom polroku export v sume 721,3 mil. eur.

Podľa vyjadrení spoločnosti je vysoko pravdepodobné, že jej majetková angažovanosť, teda súčet bankovej a poistnej angažovanosti, dosiahne ku koncu roka historicky najvyššiu hodnotu a stúpne oproti minulému roku o 22 %. Polročný zisk Eximbanky medziročne stúpol o 61,7 % na 4,2 mil. eur.

Celková banková angažovanosť z poskytnutých úverov, vystavených záruk a ostatných pohľadávok bola na konci júna vo výške 602,9 mil. eur.

To predstavuje nárast oproti koncu vlaňajška o 82 mil. eur. Celková poistná angažovanosť z poistenia krátkodobých rizík a neobchodovateľných rizík dosiahla 480,8 mil. eur. Je to zvýšenie oproti koncu roka 2022 o 18 mil. eur, resp. o 3,9 %.

Polročné prevádzkové výnosy boli za 14,1 mil. eur s medziročným nárastom o 33,8 %. Pod tento rast sa podľa vyjadrení spoločnosti podpísal rast bankovej a poisťovacej angažovanosti, zvýšenie úrokových výnosov ako aj zmeny podmienok niektorých zmluvných vzťahov.

„Podarilo sa nám zastaviť klesajúci trend majetkovej angažovanosti a znova naštartovať nové obchody, čoho dôkazom je, že len za obdobie prvých šiestich mesiacov sme získali dvakrát viac nových klientov ako počas celého roku 2022 a trikrát viac ako počas celého roka 2021,“ zhodnotil generálny riaditeľ Eximbanky SR Marián Janočko.

Exportno-importnú banku zriadili zákonom z roku 1997. Poslaním Eximbanky je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích aktivít.

Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch.

Najnovšie Články