Denná Tlač

Európsky parlament požaduje ďalšie opatrenia k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd

Európsky parlament požaduje ďalšie opatrenia k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v utorok prijali pozíciu k zníženiu znečistenia podzemných a povrchových vôd, ako aj zlepšeniu noriem kvality vody v Európskej únii (EÚ). Parlament o tom informuje na svojej webstránke s tým, že správu prijali 495 hlasmi za, 12 proti a 124 zákonodarcov sa zdržalo hlasovania.

Poslanci v dokumente uvádzajú, že chcú pravidelne aktualizované kontrolné zoznamy, ktoré budú obsahovať názvy látok predstavujúcich významné riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Mali by pritom držať krok s novými vedeckými dôkazmi a novými chemickými látkami.

Zároveň žiadajú, aby do zoznamov látok znečisťujúcich podzemnú aj povrchovú vodu pribudla podskupina špecifických PFAS (perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok) a celkový obsah PFAS, ktoré sú známe ako „večné chemikálie“.

Po tom, ako budú známe vhodné metódy monitorovania, by do zoznamov mali pridať aj ďalšie látky vrátane mikroplastov a mikroorganizmov rezistentných voči antimikrobiálnym látkam. Správa EP zahŕňa aj prísnejšie normy pre niekoľko pesticídov a liečiv.

Výrobcovia, ktorí predávajú výrobky obsahujúce znečisťujúce chemické látky, by mali podľa EP pomôcť financovať náklady na monitorovanie. Túto činnosť v súčasnosti financujú len členské štáty.

Poslanci sú pripravení začať rokovania o konečnej podobe právnych predpisov po tom, ako sa Rada EÚ dohodne na svojej pozícii.

Najnovšie Články