Denná Tlač

Elektromobilita a Slovensko? Máme čo dobiehať, v niektorých ukazovateľoch patríme k najhorším v Únii

Elektromobilita a Slovensko? Máme čo dobiehať, v niektorých ukazovateľoch patríme k najhorším v Únii

Ak Slovensko má ambíciu rozvinúť elektromobilitu, je nevyhnutné podporiť zavádzanie bezemisných vozidiel cielenými opatreniami. Obdobne by sme mali zrýchliť budovanie nabíjacej infraštruktúry a posilniť distribučnú sústavu.

Vo svojom najnovšom výročnom reporte Slovensko a elektromobilita 2023 to konštatuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).

„Slovensko má čo dobiehať. V niektorých metrikách patríme k najhorším v Európskej únii. Predbehli nás už aj naši najbližší susedia,“ upozornil riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

V rebríčku krajín únie sa Slovensko v adopcii elektrických vozidiel umiestnilo v roku 2022 na poslednom mieste. Tento trend pritom pokračuje aj v roku 2023, keď sme na úplnom chvoste v podiele elektromobilov medzi novoregistrovanými osobnými vozidlami.

V prvom štvrťroku tohto roka dosiahol podiel elektromobilov iba 1,9 %, pričom druhý najnižší prírastok dosiahla Česká republika, a to 2,4 %. Podiel registrácií elektromobilov v Poľsku dosiahol 3,5 % a v Maďarsku 5,6 %.

„Podiel elektrických vozidiel na celom vozovom parku, vyše 2,5 milióna osobných vozidiel, naďalej zostáva marginálny na úrovni 0,4 %. Ku koncu prvého štvrťroka 2023 jazdilo po našich cestách niečo vyše 7 000 batériových elektromobilov,“ uvádza asociácia.

Zdôrazňuje, že podpora zo strany štátu je najdôležitejšia práve v tejto fáze rozvoja elektromobility, pričom kľúčové je dosiahnuť a prekonať hranicu 5-percentného podielu elektromobilov na všetkých predaných vozidlách.

„Skúsenosti z iných krajín nám ukazujú, že práve tento podiel elektromobilov na registráciách nových vozidiel je hranica, za ktorou sa dá do pohybu efekt snehovej gule a elektromobilita sa na trhu plne etabluje,“ objasnil Križanský.

V súvislosti s rozvojom elektromobility pritom SEVA odporúča viaceré opatrenia.

Patrí k nim finančná podpora pri nákupe bezemisných vozidiel, zmena výšky sadzby dane z príjmu zamestnanca pri používaní služobného elektromobilu na súkromné účely, zmena pravidiel pre zúčtovanie nabíjania služobného elektrického vozidla na domácej nabíjačke, ale aj zrušenie limitu daňových odpisov na výnosy z prenájmu pri prenájme elektrických vozidiel, či zrušenie limitu na obstaranie elektromobilu pre uplatnenie odpisov.

Najnovšie Články