Denná Tlač

Druhý pilier dôchodkového sporenia zaznamenáva prínosy a rast pre budúcich dôchodcov

Druhý pilier dôchodkového sporenia zaznamenáva prínosy a rast pre budúcich dôchodcov

Druhý pilier dôchodkového sporenia zaznamenáva rast a prínosy pre budúcich dôchodcov. Vstup do druhého piliera sa pre slovenských sporiteľov stáva nástrojom na zabezpečenie lepšieho dôchodku.

Zavedenie povinného vstupu prinieslo do Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (SDSS) viac ako desať a pol tisíca nových sporiteľov, ktorí si sporia v súlade s predvolenou investičnou stratégiou (PIS).

Pri automatickom vstupe do druhého dôchodkového piliera majú prvopoistenci 180 dní, aby si vybrali dôchodkovú správcovskú spoločnosť. Podľa údajov Sociálnej poisťovne tak urobí každý piaty prvopoistenec, zvyšných pridelí sama poisťovňa.

Systém automatického presunu úspor z garantovaných do indexových fondov PIS vedie k rastu úspor. Pred rokom v garantovanom fonde bolo približne dve tretiny z celkových 3,6 miliardy eur úspor, dnes je pomer 54:45 v prospech indexového negarantovaného fondu Progres.

„Celkový objem úspor v správe Allianz – SDSS dnes presahuje 4,2 miliardy eur,“ informovali zástupcovia firmy, pričom poukázali na dvojciferné zhodnotenie úspor v indexových fondoch. Výplaty dôchodkov tiež zaznamenali výrazný rast.

V roku 2022 bolo na dôchodkoch vyplatených necelých 20 miliónov eur, no v roku 2023 už viac ako 33 miliónov eur. V prvých piatich mesiacoch tohto roka dosiahli vyplácané dôchodky sumu 27 miliónov eur.

„Rok 2023 priniesol zavedenie garancií podľa novej legislatívy. V praxi to znamená individuálne výpočty pre každého sporiteľa pri odchode do dôchodku,“ vysvetlila Allianz.

Správcovia úspor tak získali povinnosť vyplatiť rozdiely medzi vloženými príspevkami a stavom účtu, vyplatené garancie len za minulý rok presiahli štvrť milióna eur. Napriek zásahom zo strany štátu, druhý pilier zostáva podľa odborníkov najvýhodnejším spôsobom dôchodkového sporenia.

„Druhý pilier prináša očakávané ovocie a zaisťuje lepšiu finančnú budúcnosť pre všetkých sporiteľov,“ dodali predstavitelia Allianz.

Najnovšie Články