Denná Tlač

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa opäť zhoršila, nepriaznivo ovplyvnila najmä priemysel

Dôvera v slovenskú ekonomiku sa opäť zhoršila, nepriaznivo ovplyvnila najmä priemysel

Ekonomická nálada na Slovensku sa po dvoch mesiacoch zlepšovania v máji opäť mierne zhoršila. Pri medzimesačnom znížení o 4,5 bodu bola hodnota sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu na úrovni 93,9 bodu.

Oproti minulému roku sa ekonomická nálada zhoršila o 15,3 bodu a za úrovňou dlhodobého priemeru aktuálne zaostáva o 8,1 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Indikátor dôvery v priemysle po sezónnej úprave v máji poklesol o 13,4 bodu na mínus 9,7 bodu. Vývoj indikátora nepriaznivo ovplyvnili všetky tri ukazovatele, najviac však očakávaná priemyselná produkcia.

Jej zníženie očakávajú najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, dopravných prostriedkov a drevených a papierových výrobkov.

Zhoršenie úrovne objednávok zaznamenali taktiež hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, ale aj u ostatných nekovových výrobkov. Zvýšené zásoby hotových výrobkov v priemysle avizujú najmä vo výrobe dopravných prostriedkov a v chemickom priemysle.

Indikátor dôvery v službách v máji vzrástol o sedem bodov na jedenásť bodov a bol tak najvyšší od júna minulého roka. Nárast bol v ukazovateľoch hodnotiacich posledné tri mesiace, teda v podnikateľskej situácii, aj v dopyte po službách.

V podnikateľskej situácii za posledné tri mesiace zaznamenali zlepšenie v umení, zábave a rekreácii či v ubytovacích a stravovacích službách. Vyšší dopyt hlásili najmä ubytovacie a stravovacie služby a umenie, zábava a rekreácia.

Dôvera slovenských spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku bola v máji v porovnaní s aprílom mierne pesimistickejšia. Hodnota indikátora spotrebiteľskej dôvery sa medzimesačne znížila o tri body na mínus 24,2 bodu.

Spotrebitelia boli podľa úradu skeptickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora. Pesimistickejšie videli nastávajúci vývoj celkovej hospodárskej situácie, finančnej situácie ich domácností, ale aj vývoj nezamestnanosti a očakávaných úspor.

Indikátor dôvery v obchode v máji klesol oproti aprílu o 7,7 bodu na päť bodov. Respondenti negatívne hodnotili trend podnikateľských aktivít a očakávajú pokles požiadaviek na dodávateľov.

Negatívne hodnotenia trendu podnikateľských aktivít prevládali najmä v maloobchode s pohonnými látkami v špecializovaných predajniach a v predaji dielov a príslušenstva motorových vozidiel.

Nižšie požiadavky na dodávateľov predpokladali v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach a v maloobchode so zariadeniami pre informačné a komunikačné technológie v špecializovaných predajniach.

Indikátor dôvery v stavebníctve po predchádzajúcom výraznom zlepšení v máji opäť klesol. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom sa znížil o 5,5 bodu, indikátor tak znova nadobudol mínusovú hodnotu, a to mínus 2,5 bodu. Nepriaznivejšia bola celková úroveň objednávok, ako aj očakávaná zamestnanosť.

Najnovšie Články