Denná Tlač

Dolinkovej ministerstvo je bližšie k vytvoreniu Národného archívu obrazových vyšetrení, vláda schválila prijímateľa investičného projektu

Dolinkovej ministerstvo je bližšie k vytvoreniu Národného archívu obrazových vyšetrení, vláda schválila prijímateľa investičného projektu

Rezort zdravotníctva je bližšie k vytvoreniu Národného archívu obrazových vyšetrení. Vláda SR v utorok schválila návrh z dielne Ministerstva zdravotníctva SR o určení prijímateľa Investície 3: Digitalizácia v zdravotníctve, ktorým sa stalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Projekt Národný archív obrazových vyšetrení, ktorý je schválený Plánom obnovy a odolnosti, umožní systematickú archiváciu obrazových vyšetrení a ich spárovanie s anamnézou či inými vyšetreniami pacienta. Investičné náklady sú odhadované na viac ako osem miliónov eur bez dane z pridanou hodnotou s dobou realizácie 18 mesiacov.

Ministerstvo zdravotníctva plánuje vytvoriť centrálny archív, ktorý zabezpečí jednoduchší prístup k predchádzajúcim vyšetreniam pacienta, čo zjednoduší posúdenie progresie ochorení v čase.

„Cieľom je zabezpečiť, aby snímky obrazových vyšetrení boli dostupné prostredníctvom jedného miesta, čím sa umožní komplexné vyhodnotenie zdravotného stavu pacienta a personalizovaná liečba,“ uvádza sa v dokumente. Projektom bude podľa rezortu možné vytvárať aj databázy pre trénovanie algoritmov umelej inteligencie.

„Predpokladáme, že projekt výrazne zlepší efektívnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti na Slovensku,“ dodáva ministerstvo.

Možnosťou prepojenia údajov medzi viacerými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti sa zefektívni práca v oblasti rádiológie, patológie a iných medicínskych odvetví, pričom sa predchádza duplicitným vyšetreniam a zlepšuje sa kvalita diagnóz.

Ministerstvo zdravotníctva SR zdôrazňuje, že vybudovanie Národného archívu obrazových vyšetrení bude významným krokom smerom k digitalizácii a modernizácii slovenského zdravotníctva.

Najnovšie Články