Denná Tlač

Do druhého čítania prešli Hirmanove novely zákona na boj proti drahým energiám, opatrenia rozviažu ruky ministerstvu

Do druhého čítania prešli Hirmanove novely zákona na boj proti drahým energiám, opatrenia rozviažu ruky ministerstvu

Energetické novely zákonov, ktoré majú pomôcť v boji proti drahým energiám, sú bližšie k schváleniu. Poslanci posunuli novely do druhého čítania.

Vláda na návrh Ministerstva hospodárstva SR predložila do pléna novelu zákona o energetike a zákona o regulácii v sieťových odvetviach.

Po definitívnom schválení noviel bude mať ministerstvo voľnejšie ruky pri vyhlasovaní stavu núdze v energetike či všeobecného hospodárskeho záujmu pri cenách energií. Novely podporilo všetkých 131 prítomných poslancov.

Vďaka spomínaným novelám sa rozšíri koncept stavu núdze v elektroenergetike a plynárenstve. „Štát tak bude mať dostatočné legislatívne nástroje, vďaka ktorým bude môcť pružne a efektívne reagovať na prípadný vznik stavu núdze,“ podotkol rezort hospodárstva.

V stave núdze bude možné na základe rozhodnutia vlády nariadiť účastníkom trhu s elektrinou alebo plynom opatrenia na zabezpečenie dostupnosti elektriny za určené ceny resp. za primeranú náhradu vo forme úhrady primeraných nákladov.

Ukladané opatrenia musia byť primerané, nediskriminačné a transparentné. Opatrenia môže ministerstvo nariadiť len v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu.

Koncept stavu núdze sa rozšíri na obdobie, kedy veľkoobchodná cena elektriny a plynu dosahuje hodnoty, ktoré môžu spôsobiť cenovú nedostupnosť elektriny či plynu pre odberateľov a súčasne môžu viesť k ohrozeniu bezpečnosti štátu, života a zdravia veľkej skupiny odberateľov alebo značným hospodárskym škodám u koncových odberateľov elektriny.

Po schválení noviel energetických zákonov bude môcť ministerstvo hospodárstva vydať všeobecný hospodársky záujem na zabezpečenie bezpečnosti, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok elektriny a plynu pre domácnosti. Tým môže ministerstvo zabrániť negatívnemu vplyvu vysokého nárastu cien elektriny a plynu na najzraniteľnejších odberateľov.

Najnovšie Články