Denná Tlač

Deväť z desiatich celiatikov na Slovensku nie je diagnostikovaných, všímať si treba isté signály

Deväť z desiatich celiatikov na Slovensku nie je diagnostikovaných, všímať si treba isté signály

Deväť z desiatich celiatikov nie je diagnostikovaných. Zanedbaná diagnostika pritom môže viesť k vážnym zdravotným komplikáciám. Slovensko eviduje viac ako 32-tisíc celiatikov, toto číslo však môže byť v skutočnosti oveľa vyššie.

Ochorenie sa môže prejaviť v ktoromkoľvek veku a v prípade neskorej diagnostiky môže viesť k pokročilým až nezvratným poškodeniam. Pri príležitosti Svetového dňa celiakie na to v tlačovej správe upozornila Slovenská gastroenterologická spoločnosť.

Celiakia je autoimunitné celoživotné ochorenie s permanentnou neznášanlivosťou lepku. Túto bielkovinu obsahuje povrchová časť obilných zŕn pšenice, raže, jačmeňa a ovsa. Procesy v jednotlivých orgánoch môžu prebiehať celé roky potichu.

„Mimoriadne dôležité je poznať nenápadné prejavy celiakie a všímať si ich na sebe, ale aj na svojich blízkych. Najčastejším podnetom na pátranie po celiakii sú hnačky a úbytok telesnej hmotnosti,“ vysvetľuje gastroenterologička Božená Pekárková. Tieto prejavy má však podľa nej len malá skupina celiatikov.

Častejším signálom celiakie býva napríklad málokrvnosť, jednými z prvých prejavov môžu byť aj osteoporóza, kožné zmeny podobajúce sa na herpes či depresia. Na celiakiu treba myslieť aj v súvislosti s inými autoimunitnými ochoreniami, ako sú zápal štítnej žľazy či cukrovka.

Celiakia sa môže skrývať aj za poškodením pečene, niektorými neurologickými ťažkosťami ako polyneuropatia alebo porucha koordinácie telesných pohybov. V konečnom dôsledku môže byť aj príčinou neplodnosti u mužov a žien. Slovenská gastroenterologická spoločnosť zároveň vyzýva celiatikov k tomu, aby šírili povedomie o tomto ochorení.

„Je dôležité, aby boli o celiakii dostatočne informovaní aj pedagógovia a aby tak mohli podporiť deti s touto diagnózou. Väčšie povedomie verejnosti o tomto probléme napokon môže viesť k včasnej diagnostike pacienta a včas diagnostikovaný celiatik, dodržiavajúci bezlepkovú diétu, je v podstate zdravý človek, ktorý môže byť plne zaradený do bežného života,“ uzavrela Pekárková.

Najnovšie Články