Denná Tlač

Detská dermatológia čelí novým výzvam, zmenou životného štýlu aj cestovaním do exotiky

Detská dermatológia čelí novým výzvam, zmenou životného štýlu aj cestovaním do exotiky

So stúpajúcim turizmom a cestovaním do exotických krajín sa už začínajú objavovať aj u nás ochorenia, ktoré sa doteraz vôbec nevyskytovali. Atraktívna dovolenka v exotickej krajine môže mať pre malé deti v prípade získaného infekčného ochorenia vážne následky.

„Za posledných tridsať rokov sa pod vplyvom rôznych faktorov rozvinuli novšie ochorenia v oblasti detskej dermatológie, ktoré majú iný priebeh a vyžadujú si inú liečbu ako doteraz. Je to spôsobené zmenou vlastností pôvodcov ochorení, mutáciou vírusov, odolnosťou baktérii voči liečbe, ale aj inými príčinami,“ hovorí Klára Martinásková z dermatovenerologického oddelenia Fakultnej nemocnice s poliklinikou Prešov.

Osobitnou skupinou ochorení sú takzvané zoonózy, infekčné ochorenia, ktoré sa prenášajú zo zvierat na ľudí. Dôležitými prenášačmi týchto ochorení sú hlodavce, kliešte a komáre.

Okrem endemických oblastí sa aj inde v bežných európskych letoviskách pri mori môžete stretnúť napríklad s novým malajským druhom komára tigrovaného. Tento prenáša vírusové ochorenia, ktoré sa u nás doteraz vôbec nevyskytovali, alebo môže preniesť aj novú mutáciu vírusu.

So zmenou životného štýlu sa mení aj dostupnosť životných potrieb. „Menia sa stravovacie návyky. To, čo bolo niekedy v strave len príležitostné sa stalo bežným, a to samozrejme ovplyvňuje rozvoj alergodermií, teda alergických ochorení s prejavmi na koži. Stúpajúci počet alergických ochorení a syndrómov s nimi spojených je evidentný aj v našej krajine,“ vysvetľuje odborníčka.

Medicínske poznatky nám však dnes umožňujú používanie antihistaminík novšieho typu, ďalej liekov, ktoré cielene zasahujú aj upravujú imunitné pochody novými molekulami.

Rodičia by si mali všímať prejavy na koži svojich detí už od prvých dní po narodení. Správna starostlivosť o pokožku novorodenca je prvým krokom ako zmierniť začínajúci ekzém, ošupovanie na temene hlavičky či iné prvé symptómy kožných ochorení.

Rodičia by si mali všímať tieto prvé prejavy na koži a poradiť sa s odborným lekárom ako ich ošetrovať. Prvé prejavy vrodených ochorení nadväzujú na genetickú predispozíciu a rodinný výskyt. Preto je veľmi dôležité upozorniť na tento fakt lekára, aby sme čím skôr určili diagnózu.

Detské dermatózy sú stále aktuálnym problémom v dnešnej praxi. „Rozvoj nových poznatkov v oblasti imunonológie, alergológie, mikrobiológie, molekulovej genetiky a rozšírenie palety nových liečiv, hlavne biologík, má rovnako ako u dospelých aj v detskom veku vplyv na ďalší priebeh ochorenia s výrazným zlepšením kvality života. Biologiká sú lieky bielkovinovej povahy, ktoré sú biotechnologickým spôsobom upravené, majú špecifické vlastnosti cielene zasahovať do liečby ochorení, ktoré sme doteraz klasickou liečbou nedokázali zvládnuť,“ vysvetľuje K. Martinásková.

V súčasnosti zažívame podľa jej slov explóziu nových informácií v problematike detských dermatóz, čo je nesporne veľkým prínosom. Nové cielené postupy v liečbe majú rýchlejší nástup účinku, vyššiu účinnosť, nízke alebo žiadne riziko poškodenia.

Najnovšie Články