Denná Tlač

Batesova metóda – môže pomôcť zlepšiť zrak našich detí?

Batesova metóda – môže pomôcť zlepšiť zrak našich detí?

Poruchy zraku sa v dnešnom digitálnom svete objavujú už v predškolskom veku. Aj preto sa do pozornosti dostávajú rôzne nefarmakologické liečby zhoršeného videnia, ako je Batesova metóda. Ide o šarlatánstvo alebo účinnú terapiu?

Zrakové problémy u detí sú stále častejšie a závažnejšie. Preto sa v súčasnosti stávajú populárnymi rôzne alternatívne spôsoby zlepšenia zraku. Jednou z takých metód je Batesova metóda, ktorá sa zameriava na prirodzené spôsoby obnovenia zraku bez chirurgického zákroku.

Batesova metóda je terapeutický prístup založený na rôznych technikách a cvičeniach, ktorý sa opiera o teóriu, že mnohé zrakové problémy sú spôsobené stresom a napätím v očiach. Metódu vyvinul americký lekár William H. Bates na začiatku 20. storočia. Bates veril, že väčšina očných porúch je zapríčinená nevhodnými zrakovými návykmi, ktoré vplývajú na tvar očnej buľvy. Hlavným cieľom tejto metódy je naučiť ľudí správne cvičenia a techniky, ktoré zlepšia relaxáciu očí a tým obnovia prirodzené videnie. Napriek stúpajúcej popularite Batesovej metódy však neexistuje jednoznačný vedecký dôkaz o jej účinnosti. Podľa porovnávacej štúdie z roku 2018 publikovanej na PubMed Central „nie sú nefarmakologické prístupy, ako je Batesove očné cvičenie a Trataka Yoga Kriya pri liečbe krátkozrakosti významné.“

„Cvičenie podľa Batesovej metódy zahŕňa niekoľko konkrétnych cvičení, ktoré sa zameriavajú na udržanie prirodzene zdravého zraku. Avšak buďte veľmi opatrní. Tieto cviky nedokážu ovplyvniť a zmenšiť dioptrickú vadu oka, liečiť krátkozrakosť či ďalekozrakosť, dokážu len posilniť očné svalstvo. Pomáhajú napríklad zmierniť únavu očí. Preto by sa Batesova metóda nemala používať ako základná liečebná metóda ale iba ako doplnková forma liečby,“ upozorňuje MUDr. Silvia Chýtilová, skúsená detská oftalmologička z očnej kliniky VESELY.

Medzi najčastejšie zrakové problémy u detí patria krátkozrakosť (myopia), ďalekozrakosť (hyperopia) a astigmatizmus. Krátkozrakosť je stav, kedy oko dobre vidí blízke predmety, ale má ťažkosti vidieť na diaľku. Naopak, pri ďalekozrakosti sa dieťa sústredí na diaľku, ale blízke predmety sú rozostrené. Ďalekozrakosť, najmä u detí v predškolskom veku, je často doprevádzaná strabizmom (škúlením), či dokonca tupozrakosťou. V prípade astigmatizmu ide o nesprávne zakrivenie rohovky, ktoré spôsobuje deformované a neostré videnie.

Existuje viacero faktorov, ktoré môžu ovplyvniť zrak detí. Jedným z najvýznamnejších je časté používanie elektronických zariadení, ako sú mobilné telefóny, tablety a počítače, ktoré zaťažujú oči a spôsobujú ich únavu. Medzi ďalšie príčiny patria tiež genetické faktory alebo niektoré ochorenia, ako je napríklad cukrovka či roztrúsená skleróza.

Bez ohľadu na to, či nosíme okuliare alebo nie, o svoj zrak by sme sa mali pravidelne starať. To platí dvojnásobne aj pre naše deti. Nekorigované poruchy zraku totiž vedú k únave, bolestiam hlavy a k páleniu či rezaniu očí. Takisto zlý zrak dieťaťa môže sťažiť jeho učenie a zhoršiť jeho školský prospech.

Preto starostlivosť o zrak detí je dôležitá pre ich optimálny rozvoj a celkové pohodlie. O oči našich detí sa stará aj zdravotná poisťovňa Dôvera, ktorá poskytuje finančný príspevok na nákup nových okuliarov deťom do 18 rokov vo výške 50 eur. Keďže zaobstaranie tejto pomôcky býva finančne náročné, tento benefit pomôže rodičom získať potrebnú pomôcku a zlepšiť tak každodenný život našich najmenších. Podmienkou získania benefitu je tiež absolvovanie preventívnej prehliadky u pediatra, čím sa zdravotná poisťovňa snaží motivovať rodičov, aby nepodcenili pravidelnú lekársku starostlivosť svojich detí.

Viac informácií na www.dovera.sk.

Informačný servis

Najnovšie Články