Denná Tlač

Asociácia nemocníc žiada zdravotníctvo dofinancovať stovkami miliónov eur

Asociácia nemocníc žiada zdravotníctvo dofinancovať stovkami miliónov eur

Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) opätovne upozorňuje na nevyhnutnosť dofinancovania zdravotníctva v tomto roku.

Podľa ANS je potrebné dofinancovať sektor vo výške 300 miliónov eur na krytie oprávnených nákladov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Tieto náklady sú spojené so zákonným navýšením miezd, zvýšenými nákladmi spojenými s infláciou a tiež zvýšením cien liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu.

„Prijaté legislatívne zmeny vyplývajúce najmä z Memoranda Lekárskeho odborového združenia nemajú dostatočné krytie v schválenom rozpočte a rovnako ani vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovuje percento určené pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Oprávnenosť týchto nárokov bola potvrdená zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, Útvaru hodnoty za peniaze a zdravotných poisťovní,“ uviedla asociácia nemocníc.

Upozorňuje na to, že skoré dofinancovanie sektora je nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v doposiaľ poskytovanom rozsahu.

Najnovšie Články