Denná Tlač

Ako naštartovať pamäť po cievnej mozgovej príhode?

Ako naštartovať pamäť po cievnej mozgovej príhode?

Pamäť je kľúčovým aspektom kognitívnych funkcií a ak je narušená, môže to ovplyvniť nielen psychiku, ale aj mnohé stránky bežného života. Magisterka Annamária Szevecsek, psychologička špecializovanej nemocnice FBLR VITALITA n.o. Lehnice, hovorí: „Poruchy pamäti a komunikácie pacientov po porážke môžu spôsobiť ich emočnú nestabilitu a stres. Pacienti obyčajne pociťujú frustráciu, depresiu alebo úzkosť v dôsledku obmedzenej schopnosti plnohodnotne sa zapájať do života. Je dôležité, aby sa príbuzní snažili vytvoriť podnetné prostredie, ktoré podporí obnovu reči a pamäti pacienta.“

Po cievnej mozgovej príhode môže dôjsť k rôznym typom porúch pamäti. Aké konkrétne prejavy sa vyskytnú, závisí od miesta a rozsahu postihnutia mozgu, závažnosti CMP a ďalších individuálnych faktorov. „Niektoré bežné prejavy porúch pamäti po CMP zahŕňajú napríklad poruchy krátkodobej pamäti, čo znamená, že pacienti majú ťažkosti s pamätaním si nových informácií, ktoré sa odohrávajú v danom okamihu. Môžu zabudnúť na to, čo im niekto pred krátkou chvíľou povedal, alebo na to, kde niečo uložili,“ spresňuje Mgr. Annamária Szevecsek, psychologička spomínanej nemocnice.

Cievna mozgová príhoda môže mať vplyv aj na tzv. epizodickú pamäť, ktorá sa týka schopnosti pamätať si konkrétne udalosti alebo skúsenosti. „Pacienti môžu mať problémy s pamätaním si udalostí, ktoré sa stali v okamihu CMP a krátko po nej,“ vysvetľuje psychologička. „Ak je postihnutá oblasť mozgu zodpovedná za procedurálnu pamäť, pacienti môžu mať problémy s vykonávaním naučených pohybov a činností. To môže ovplyvniť ich schopnosť plniť rutinné úlohy,“ dopĺňa ďalšie nepríjemné následky spojené s porážkou skúsená odborníčka.

Psychologička, ktorá denne prichádza do kontaktu s príbuznými a pacientmi po porážke, zdôrazňuje význam podnetného domáceho prostredia. Prostredie, v ktorom sa príbuzný alebo blízka osoba pacientovi aktívne venujú, môže podľa nej pozitívne ovplyvniť obnovu pamäti. Pomoc pacientovi s problémami pamäti a komunikácie vyžaduje pozornosť, trpezlivosť a empatiu. Najvýraznejšie zmeny sa obvykle udejú do dvoch rokov od CMP, ale každý prípad je jedinečný a žiada si individuálny prístup.

RADY PSYCHOLOGIČKY PRE PRÍBUZNÝCH PACIENTOV PO CMP

Najnovšie Články